Privacybeleid

Datum inwerkingtreding: November 2019

Wij zijn een deel van de familie Deckers Outdoor Corporation, waar de volgende merken deel van uitmaken: UGG®, KOOLABURRA by UGG®, Teva®, Sanuk®, Hoka ONE ONE® en Deckers Lab™ (met het oog op dit beleid worden al onze entiteiten en merken “Deckers” genoemd").

Deckers hecht waarde aan uw privacy. In dit Privacybeleid (“Beleid”) wordt beschreven hoe wij verkregen informatie over bezoekers van deze website en onze andere websites (gezamenlijk de “Website” genoemd) en over de via onze Website beschikbare diensten (gezamenlijk de “Diensten”) verzamelen, gebruiken en delen. Sommige kenmerken en functionaliteiten (bijv. de mogelijkheid om een aankoop te doen) zijn niet beschikbaar op al onze websites. Neem bij vragen contact met ons op.

Als u de Website bezoekt of gebruikmaakt van een van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens volgens de beschrijving in dit Beleid worden behandeld. Uw gebruik van onze Website of Diensten en alle geschillen over privacy vallen onder dit Beleid en onder onze Servicevoorwaarden (verkrijgbaar op deze website), met inbegrip van de geldende beperkingen op schade en de oplossing van geschillen. De Servicevoorwaarden zijn bij verwijzing opgenomen in dit Beleid.

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij verzamelen rechtstreeks gegevens van gebruikers, bijvoorbeeld als men zich aanmeldt om bepaalde aanbiedingen van ons te ontvangen of een account aanmaakt. Wij verzamelen automatisch ook bepaalde informatie aan de hand van uw gebruik van onze Website of Diensten.

terug naar boven

Door u verstrekte gegevens

Wij verzamelen de gegevens die u invoert op onze Website of op een andere manier aan ons verstrekt. Wij verzamelen gegevens over u als u iets bij ons koopt, een account aanmaakt (die aan klanten wordt aangeboden maar niet vereist is), om informatie vraagt, een beoordeling stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt. Het soort informatie dat wij van u verzamelen, hangt af van uw interactie met onze Website en het gebruik van onze Diensten, en dit kan het volgende omvatten: volledige naam, postadres, facturatieadres, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens (bij aankopen), naam van uw account op social media, behandeling van uw account op social media, geboortemaand, geslacht, leeftijdscategorie, locatiegegevens en alle andere gegevens die u wilt verstrekken.

terug naar boven

Gegevens die we automatisch verzamelen

Wij verzamelen automatisch de volgende informatie over uw apparaat en uw gebruik van onze Website of Diensten via cookies, webbakens en andere technologieën: uw domeinnaam, uw soort browser en besturingssysteem, webpagina’s die u bekijkt, koppelingen waarop u klikt, uw IP-adres, MAC-adres, unieke apparaat-ID's (UID) en andere blijvende identificatiemiddelen, de duur van uw bezoek aan onze Website of gebruik van onze Diensten, en de verwijzende URL of de webpagina waardoor u naar onze Website bent geleid. We gebruiken deze informatie om de Website en de Diensten te verbeteren, u een betere online winkelervaring aan te bieden en om u een gemakkelijkere en meer persoonlijke service te verlenen. Op een aantal van onze websites kunnen wij deze informatie combineren met de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt hebt. Bekijk het onderstaande gedeelte “Hoe gebruiken we de cookies en andere traceermechanismen?” voor meer informatie.

terug naar boven

Wat is het beleid met betrekking tot kinderen op onze websites?

Onze Website en Diensten zijn niet bedoeld voor personen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie omtrent kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Indien wij vernemen dat we per ongeluk persoonlijke informatie omtrent een kind onder de leeftijd van 13 jaar hebben ontvangen, zullen wij dergelijke informatie uit onze archieven verwijderen.

terug naar boven

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken de informatie, waaronder uw persoonlijke informatie, op zichzelf of in combinatie met andere informatie die we mogelijkerwijze over u verzamelen, waaronder informatie van derde partijen, voor de volgende doeleinden die nodig zijn voor het nakomen van het contract tussen ons en de door u gevraagde, of die als voor ons als belangrijk beschouwd worden, producten of diensten te leveren:

 • Om het mogelijk te maken dat u een account aanmaakt, om uw bestellingen te verwerken of onze Diensten op een andere manier aan u aan te bieden.
 • Om met u te communiceren (ook per e-mail) zoals het beantwoorden van uw vragen/verzoeken en voor andere doelen i.v.m. onze klantenservice.
 • Om uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma te beheren en u de voordelen van het loyaliteitsprogramma te kunnen aanbieden.
 • Om beter inzicht te krijgen in hoe gebruikers toegang krijgen tot onze Website en Diensten en hoe ze die gebruiken, zowel op cumulatieve als individuele basis, en om zo onze Website en Diensten te onderhouden, te ondersteunen en te verbeteren, te reageren op voorkeuren van de gebruikers en voor onderzoeks- en analysedoeleinden.

Gebaseerd op uw vrijwillige toestemming:

 • Om de inhoud en informatie die we aan u versturen of voor u weergeven op u af te stemmen, op uw locatie aangepaste inhoud, persoonlijke hulp en aanwijzingen te bieden en om uw ervaring te personaliseren, als u onze Website of Diensten gebruikt.
 • Voor reclame- en promotiedoeleinden, indien toegestaan. Overeenkomstig de geldende wet en met uw toestemming kunnen wij bijvoorbeeld uw e-mailadres gebruiken om u nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te sturen, en om contact met u op te nemen over producten of informatie (aangeboden door ons alleen of samen met derden) die mogelijk interessant voor u is. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om ons te helpen bij het adverteren van onze Diensten op platformen van derden, zoals websites en via de sociale media. U hebt het recht uw toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken zoals hieronder aangegeven.
 • Voor traditionele marketing per post, indien toegestaan. Soms kunnen wij uw gegevens gebruiken voor traditionele marketingdoeleinden per post. Als u geen post van ons wenst te ontvangen, ga dan naar uw account en verander uw voorkeursinstellingen. Als u geen direct mail wenst te ontvangen, blijven wij uw postadres gebruiken voor transacties en informatie over bijvoorbeeld uw account, uw aankopen en uw vragen.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:

 • Om onszelf en anderen te beschermen. Wij geven de accountgegevens en andere informatie over u vrij als wij menen dat dit gepast is voor naleving van de wet, om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, rechterlijk bevel of andere juridische aangelegenheid, zoals in antwoord op een dagvaarding; de uitvoering of toepassing van onze Gebruiksvoorwaarden, dit Beleid en andere overeenkomsten; ter bescherming van onze rechten, veiligheid of eigendom, onze gebruikers en anderen; als bewijs in gerechtelijke geschillen waar wij bij betrokken zijn; indien gepast, voor het onderzoeken, voorkomen of nemen van maatregelen m.b.t. illegale activiteiten, vermoedelijke fraude of potentiële dreiging voor de persoonlijke veiligheid. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bestrijding van fraude en beperking van het kredietrisico.

terug naar boven

Deelt Deckers de over u verzamelde gegevens met derden?

Wij delen de informatie die wij over u verzamelen wereldwijd mogelijk met de volgende derden:

 • Dienstenaanbieders/vertegenwoordigers. Wij maken uw informatie bekend aan derden, waaronder dienstenaanbieders, onafhankelijke contractanten en filialen die namens ons handelingen verrichten. Voorbeelden hiervan zijn: het uitvoeren van bestellingen, het bezorgen van pakketten, het versturen van post en e-mail, het verwijderen van herhaalde informatie van klantenlijsten, de analyse van gegevens, het bieden van marketing- en reclameassistentie, advertenties van derden en analysebedrijven die browsinginformatie en profielinformatie verzamelen volgens uw interesses, het leveren van zoekresultaten en koppelingen (waaronder betaalde aankondigingen en koppelingen) en koppelingen naar creditcards. Wij verstrekken deze entiteiten enkel de informatie die ze nodig hebben om deze diensten en functies namens ons uit te voeren. Deze entiteiten zijn er contractueel toe verbonden, uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaring.
 • Handelspartners. Onze productlijnen zijn internationaal verkrijgbaar in samenwerking met selecte internationale handelspartners. Dit Beleid is van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door onze handelspartners.
 • Filialen. Wij kunnen de informatie die we van u verzamelen doorgeven aan onze filialen of dochterondernemingen ten behoeve van hun eigen marketing, onderzoek en andere doeleinden.
 • Niet-verbonden derden. Wij delen uw persoonsgegevens niet met niet-verbonden derden voor hun eigen marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw informatie ook met anderen delen onder de volgende omstandigheden:

 • Bedrijfsovername. Als wij worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, als nagenoeg al onze activa aan een ander bedrijf worden overgedragen of deel zijn van een faillissementsprocedure, kunnen wij de informatie die we van u hebben verzameld aan het andere bedrijf overdragen. U wordt de mogelijkheid geboden een dergelijke overname niet te aanvaarden indien dit er — naar ons goeddunken — toe zal leiden dat de omgang met uw gegevens aanzienlijk verschilt van de bepalingen van het onderhavige Privacybeleid.
 • Gecumuleerde en anoniem gemaakte informatie. Wij kunnen cumulatieve of anoniem gemaakte informatie over gebruikers delen met derden voor marketing-, reclame-, onderzoeks- of soortgelijke doeleinden.

terug naar boven

Inwoners van Californië – Uw privacyrechten

Als u inwoner van de Amerikaanse staat Californië bent, hebt u op grond van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) aanvullende rechten met betrekking tot de verzameling, verwerking en verkoop van uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen uitsluitend de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatoren;
 • Kenmerken van beschermde klassen onder de wetgeving van Californië en de Amerikaanse federale wetgeving (d.w.z. geslacht);
 • Geolocatiegegevens;
 • Internetactiviteit/elektronische activiteit;
 • Commerciële informatie (d.w.z. producten die u hebt aangeschaft of bekeken op onze Website); en
 • Conclusies die uit de hierboven beschreven categorieën zijn getrokken met als doel een profiel van u te maken met daarin uw voorkeuren, kenmerken, gedragingen en attitudes.

De specifieke persoonsgegevens die we verzamelen, zijn uiteengezet in het deel “Welke gegevens verzamelen wij over u?” hierboven. We verzamelen geen aanvullende categorieën van persoonsgegevens en gebruiken verzamelde persoonsgegevens niet voor aanvullende doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Doeleinden voor het gebruik van uw gegevens

Bekijk het deel “Hoe gebruiken we uw gegevens?” hierboven om te lezen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die voor zakelijke doeleinden worden doorgegeven

Voor zakelijke doeleinden geven wij de volgende categorieën van persoonsgegevens door, bijvoorbeeld aan onze dienstenaanbieders, zoals hierboven besproken:

 • Identificatoren;
 • Kenmerken van beschermde klassen onder de wetgeving van Californië en de Amerikaanse federale wetgeving (d.w.z. geslacht);
 • Geolocatiegegevens;
 • Internetactiviteit/elektronische activiteit;
 • Commerciële informatie (d.w.z. producten die u hebt aangeschaft of bekeken op onze Website); en
 • Conclusies die uit de hierboven beschreven categorieën zijn getrokken met als doel een profiel van u te maken met daarin uw voorkeuren, kenmerken, gedragingen en attitudes.
Bekijk het deel “Deelt Deckers de over u verzamelde gegevens met derden?” hierboven voor meer informatie

Uw rechten

Voorts hebt u de volgende rechten op grond van de CCPA. Hieronder vindt u instructies voor het uitoefenen van elk van deze rechten. U mag elk recht slechts tweemaal uitoefenen gedurende elke periode van twaalf (12) maanden. Als u meerdere rechten wilt uitoefenen of meerdere e-mailadressen wilt indienen, dient u elk verzoek afzonderlijk in te dienen. Indien u meerdere verzoeken indient, kunnen we niet instaan voor de volgorde waarin uw verzoeken worden verwerkt:

 • Recht op informatie: U hebt het recht op informatie over de categorieën van persoonsgegevens die we in de voorgaande twaalf (12) maanden hebben verzameld, met inbegrip van de categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens zijn verzameld, de specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld en de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor dergelijke persoonsgegevens zijn verzameld en gedeeld. U hebt ook het recht op informatie over de categorieën van persoonsgegevens die voor zakelijke doeleinden zijn doorgegeven en de categorieën van derden met wie we uw persoonsgegevens in de voorgaande twaalf (12) maanden hebben gedeeld.
  Als u uw recht op informatie wilt uitoefenen, kunt u bellen naar 866-998-7826 of een e-mail sturen naar privacy-compliance@deckers.com. Volg daarbij de volgende instructies:
  Neem “Right to Know Under CCPA” op in het onderwerp van de e-mail; en
  Neem voldoende persoonsgegevens op in uw verzoek, zodat we uw archieven kunnen terugvinden en de aan uw account gekoppelde identiteit kunnen verifiëren. U dient ons ten minste de volledige naam die en het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, te verstrekken. Als verificatie van uw identiteit in eerste instantie niet mogelijk is, kunnen we u om aanvullende gegevens vragen, zodat we het verificatieproces kunnen afronden. Of wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden, is afhankelijk van de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die u ons verstrekt.
 • Recht op inzage: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen. De gegevens die we u verstrekken worden afgeschermd, wat wil zeggen dat delen ervan worden weggelaten, zodat de gegevens niet voor frauduleuze doeleinden kunnen worden gebruikt. Uw telefoonnummer wordt bijvoorbeeld weergegeven als (123)-XXX-XX567. Als u uw recht op inzage wilt uitoefenen, kunt u bellen naar 866-998-7826 of een e-mail sturen naar privacy@deckers.com. Volg daarbij de volgende instructies:
  Schrijf ons vanaf het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en neem “Right to Access Personal Information Under CCPA” op in het onderwerp van de e-mail of het schriftelijke verzoek; en
  Neem voldoende persoonsgegevens op in uw verzoek, zodat we uw archieven kunnen terugvinden en de aan uw account gekoppelde identiteit kunnen verifiëren. U dient ons ten minste de volledige naam die en het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, te verstrekken. Als verificatie van uw identiteit in eerste instantie niet mogelijk is, kunnen we u om aanvullende gegevens vragen, zodat we het verificatieproces kunnen afronden. Of wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden, is afhankelijk van de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die u ons verstrekt. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van meerdere e-mailadressen en er slechts één opneemt in uw verzoek, kunnen we mogelijk alleen de informatie terugvinden die is gekoppeld aan het e-mailadres uit uw verzoek.
 • Verwijdering: U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen, waarop wij onze dienstenaanbieders zullen vragen hetzelfde te doen.
  Consequences of Deletion: Please note that if we delete your personal information, many of our Services will not work the same. For example, you will no longer be able to make an unreceipted return, you will lose your loyalty account and points, and you will not have an account (because any prior login information and saved transaction data will be deleted) and so your shopping cart items and save addresses and other information will no longer be available. If you make multiple requests under this section, we recommend sending your deletion request last, as we will not be able to fulfill your other requests once we have deleted your information.
  Exceptions: We may not be able to fulfill your request if we (or our service providers) are required to retain your personal information for one or more of the following reasons:
  Transactional: to complete a transaction for which the personal information was collected, provide a good or service requested by you, or perform a contract we have with you;
  Security: to detect data security incidents;
  Error Correction: to debug or repair any errors;
  Legal: to protect against fraud or illegal activity or to comply with applicable law or a legal obligation, or exercise rights under the law, such as the right to free speech; or
  Internal Use: to use your personal information, internally, in a lawful manner that is compatible with the context in which you provided the information (i.e. to improve our services).
  In order to exercise your right to deletion, call us at 866-998-7826 or email us at privacy@deckers.com using the email address affiliated with your account and follow these instructions:
  In the subject of you request, please write “Right to Deletion Under CCPA”;
  Please include sufficient personal information for us to locate your records and to verify the identity affiliated with your account. At a minimum, you must provide the full name and email address affiliated with your account. We may request additional information to complete the verification process if we are unable to verify your identity initially. Our ability to locate your personal information is limited by the accuracy and the completeness of the information that you provide. For example, if you use multiple email addresses and you include only one in your request, we may only delete the email address that you included in the request.
 • Non-discriminatie: Wij zullen u niet discrimineren omdat u uw rechten op grond van de CCPA uitoefent en zullen u geen goederen of diensten weigeren, geen andere prijs in rekening brengen en geen artikelen of diensten van een minder goede kwaliteit leveren als u uw rechten uitoefent.

terug naar boven

Hoe gebruiken wij de cookies en andere traceermechanismen?

Wij gebruiken cookies en andere traceermechanismen om informatie te traceren over uw gebruik van onze Website of Diensten. Daarmee kunnen wij het gebruik van onze Website en Diensten analyseren, uw winkelervaring online verbeteren en u meer persoonlijke service aanbieden. Wij kunnen deze informatie combineren met andere persoonsgegevens die we van u verzamelen. Klik hier voor meer informatie over de specifieke cookies en andere traceerhulpmiddelen die wij gebruiken op onze op de Europese Unie gerichte websites.

terug naar boven

Hoe gebruiken wij de analyses en tracering van derden?

Wij gebruiken automatische toestellen en toepassingen, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze Website te beoordelen. Wij kunnen ook met andere analyses onze Website en Diensten beoordelen. Met deze hulpmiddelen kunnen wij onze Website, Diensten, prestaties en de ervaring van gebruikers verbeteren. Deze entiteiten kunnen gebruikmaken van cookies en andere traceertechnologieën bij het uitvoeren van hun diensten.

Google Analytics. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google, Inc. (“Google”) geleverde internetanalysedienst.Google Analytics gebruikt cookies; dit zijn tekstbestanden die op uw computer gezet worden en de website helpen analyseren hoe de gebruiker daarvan gebruikmaakt. De gegevens die een cookie produceert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt naar Google verzonden en door Google op servers in de Verenigde Staten opgeslagen. Indien de IP-anonimisering wordt geactiveerd, breekt Google de laatste acht tekens van het IP-adres af en/of anonimiseert het voor de lidstaten van de Europese Unie en voor de andere partijen van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google gebruikt deze gegevens namens de websiteleverancier met de bedoeling uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten over activiteit op de website op te stellen voor de website-exploitant en andere diensten in verband met activiteit op de website en internetgebruik te verlenen aan de website-exploitant. Google legt geen verband tussen uw IP-adres en eventuele andere gegevens in het bezit van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de overeenkomstige instellingen op uw browser te kiezen. Maar u wordt erop gewezen dat u de volledige functionaliteit van deze website wellicht niet kunt gebruiken, als u dit doet.

U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren en ervoor kiezen dat uw gegevens niet door Google Analytics gebruikt worden, door naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. te gaan. Er wordt dan een cookie met weigering op uw computer geplaatst, zodat er bij een toekomstig bezoek aan deze website geen gegevens over u kunnen worden verzameld. Verdere informatie over de termen en voorwaarden inzake het gebruik en de privacy van gegevens kunt u vinden op:

https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl.

Merk op dat op deze website de code van Google Analytics aangevuld is met Google, Inc. (“Google”) om de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Facebook, Twitter en andere diensten voor social media. Wij kunnen eveneens platformen gebruiken die door bedrijven als Facebook en Twitter verstrekt worden om u op uw interesses gebaseerde reclame aan te bieden. Middels deze platformen kunnen wij de reclameadvertenties personaliseren die wij u via hun diensten tonen. Wij kunnen uw e-mailadres in een unieke waarde omzetten die door ons partnerbedrijf op diens platform aan een gebruiker gekoppeld kan worden, waarmee wij u op uw interesses gebaseerde reclameadvertenties kunnen bieden, die aan die gebruikers gekoppeld zijn. Ofschoon wij aan de aanbieders van deze platformen geen persoonlijke gegevens verstrekken, kunnen zij inzichten verwerven in de personen die reageren op de advertenties die wij aanbieden. Vele van deze platformen bieden u de mogelijkheid, de weergave van deze advertenties te weigeren of te beperken. Voor informatie omtrent hoe wij dit doen, gelieve uw accountinstellingen inzake deze diensten te controleren, alsook de omtrent deze diensten verstrekte gegevens;

Voor meer informatie omtrent hoe derden hun eigen traceermechanismen gebruiken en wat de mogelijkheden zijn om deze te weigeren, gelieve de onderstaande gedeelten ‘Wat is het beleid met betrekking tot reclame van derden?’ te raadplegen.

terug naar boven

Wat is het beleid met betrekking tot reclame van derden?

Wij gebruiken derden zoals netwerkadverteerders en andere derden om ons te helpen bij het adverteren, zoals het aanbieden van onze reclame op andere websites en via sociale mediaplatformen; we kunnen ook netwerkadverteerders en andere derden gebruiken om ons te helpen bij het identificeren van relevante reclame op onze Websites. Netwerkadverteerders zijn derden die reclame aanbieden op basis van uw bezoeken aan onze Website en aan andere websites. Hierdoor kunnen wij en deze derden gerichte reclame bieden als wij advertenties aan u tonen voor producten en diensten waarin u misschien geïnteresseerd bent. Derden zoals advertentienetwerkaanbieders, adverteerders, sponsors en/of verkeersmetingsdiensten kunnen gebruikmaken van cookies, JavaScript, webbakens (waaronder clear GIFs), Flash LSO’s en andere technologieën om de doeltreffendheid van hun reclame te meten en de advertentie-inhoud voor u te personaliseren. Deze cookies van derden en andere technologieën vallen onder het specifieke privacybeleid van die derden, niet onder ons Privacybeleid. Wij kunnen deze adverteerders informatie geven over uw gebruik van onze Website en onze diensten, evenals cumulatieve of niet-identificeerbare persoonsgegevens over bezoekers aan onze Website en gebruikers van onze diensten.

Onze systemen houden geen rekening met instructies van browsers om geen tracering uit te voeren, maar meerdere van deze derden bieden u de mogelijkheid gerichte reclame te weigeren. U kunt weigeren reclamenetwerken van veel derden te accepteren, met inbegrip van de netwerken die worden beheerd door leden van het ‘Network Advertising Initiative’ (“NAI”) en de ‘Digital Advertising Alliance’ (“DAA”) en in Europa van de European Interaction Digital Advertising Alliance (“EIDAA”). Voor meer informatie over deze acties door leden van NAI en DAA en uw keuze m.b.t. het gebruik van informatie door deze organisaties, zoals hoe u kunt weigeren reclamenetwerken van derden die door leden van NAI, DAA en EIDAA worden beheerd te accepteren, kunt u de respectieve websites bezoeken: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp (NAI), www.aboutads.info/choices (DAA) en www.youronlinechoices.com.

Als u de optie opt-out van een of meerdere netwerken van leden van NAI, EIDAA of DAA (waarvan er veel overlappen) wenst te gebruiken, betekent dat alleen dat die leden geen gerichte inhoud of reclame aan u aanbieden. Het betekent niet dat u geen gerichte inhoud of reclame meer zult ontvangen op onze Website of andere websites. U kunt nog steeds reclameboodschappen krijgen, bijvoorbeeld op basis van de specifieke website die u bekijkt. Als de configuratie van uw browser staat ingesteld op het verwerpen van cookies als u deze opt-outpagina bezoekt of als u later uw cookies verwijdert, een andere computer gebruikt of van webbrowser verandert, kan het gebeuren dat de ingestelde opt-out van NAI, EIDAA of DAA niet meer geldt. Er is extra informatie verkrijgbaar op de website van NAI, EIDAA en die van DAA via de bovenstaande koppelingen.

terug naar boven

Wat is het beleid met betrekking tot koppelingen van derden?

Onze Website en Diensten kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten. Toegang tot en gebruik van dergelijke gekoppelde websites valt niet onder dit Beleid, maar onder het privacybeleid van de websites van derden. Dergelijke websites van derden valt buiten onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevenspraktijken van dergelijke websites van derde partijen. Dergelijke websites of inhoud van derden bezoekt u op eigen risico. U dient steeds het privacybeleid van een website van een derde te lezen alvorens gegevens aan de website te verstrekken.

terug naar boven

Kan ik een bericht plaatsen op uw website?

Wij krijgen graag nieuws van onze klanten. Wij nodigen u uit uw commentaar te plaatsen, zoals bijv. recensies over onze producten, foto’s, video’s en andere informatie die u graag zou willen zien op onze Website. Als u inhoud op onze Website plaatst, is alle door u geplaatste informatie beschikbaar voor alle bezoekers aan onze Website, inclusief de naam die u heeft gekozen als revisor en de stad/staat/land (indien van toepassing). Als u uw eigen inhoud op onze Website of Diensten wilt plaatsen, kan het door u geplaatste bericht openbaar worden gemaakt en kunnen we niet voorkomen dat die informatie wordt gebruikt op een manier die dit Beleid, de wet of uw eigen privacy schendt.

terug naar boven

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?

Wij hebben commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om de informatie die wij verzamelen te beschermen tegen verlies, misbruik en niet-gemachtigde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging in navolging van de praktijk van de branche en de geldende wet. Wij hopen dat u zich realiseert dat ondanks onze beste inspanningen maatregelen voor gegevensbeveiliging nooit 100% beveiliging kunnen garanderen. Ofschoon wij ernaar streven, de op of via onze Website en Diensten verstrekte gegevens te beschermen, kunnen wij en zullen wij de veiligheid van om het even welke informatie die u op of via onze Website en Diensten verstrekt niet garanderen, en u doet dit dan ook op eigen risico.

U moet maatregelen nemen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord, telefoon en computer door u o.a. af te melden na het gebruik van een gedeelde computer, een robuust wachtwoord te kiezen dat niemand anders kent of makkelijk kan raden, en uw inloggegevens en wachtwoord geheim te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wachtwoorden die zijn kwijtgeraakt, zijn gestolen of waarmee is geknoeid, of voor activiteit op uw account via een niet-gemachtigd wachtwoord tenzij wettelijk vereist.

terug naar boven

Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens en kan ik ze bijwerken, corrigeren of verwijderen?

U hebt het recht om de persoonsgegevens, die wij over u bewaren, te bekijken, bewerken en verwijderen. Als u een account bij ons hebt aangemaakt, hebt u toegang tot de informatie die u ons hebt gestuurd en kunt u die informatie bekijken, bewerken en verwijderen als u inlogt op uw account. Wanneer u als gast een aankoop hebt gedaan en u de door u ingediende informatie wilt bekijken en/of verwijderen, vragen wij u het volgende formulier in te vullen:

Voor zover toegelaten door de geldende wet, kunnen wij gewijzigde of gewiste informatie bewaren ter archivering. Voor EU-inwoners, bekijk ook het deel hieronder “Speciale opmerking voor gebruikers in de EU—Uw rechten en keuzes” voor bijkomende informatie.

terug naar boven

Kan ik kiezen hoe mijn persoonsgegevens worden gebruikt?

Hierboven hebben we beschreven hoe u kunt weigeren gerichte reclame te ontvangen. U kunt er ook voor kiezen geen e-mails of directe post van ons te ontvangen. Om geen e-mails van ons te ontvangen, kunt u uw voorkeursinstellingen bijwerken als u op uw account inlogt of de opt-out-instructies in de e-mail volgt. Om geen post meer te ontvangen, moet u contact opnemen met de Klantenservice op het overeenkomstige e-mailadres hierboven. U kunt het ontvangen van dergelijke marketing- en aanbevelingsmails van ons weigeren; u kunt evenwel niet het ontvangen van álle e-mails en post van ons weigeren, zoals e-mails betreffende uw account, uw aankopen of Diensten die u bij ons hebt aangevraagd of van ons ontvangen hebt. Voor EU-inwoners, bekijk ook het deel hieronder “Speciale opmerking voor gebruikers in de EU—Uw rechten en keuzes” voor bijkomende informatie.

terug naar boven

Worden mijn gegevens naar het buitenland doorgestuurd?

Bij onze dienstverlening aan u verzamelen, gebruiken en verwerken wij bepaalde informatie, waaronder naam, e-mailadres, postadres en creditcardinformatie. Wij kunnen deze informatie naar landen overbrengen waar Deckers een vestiging heeft, zoals de Verenigde Staten, maar waar er geen gelijkwaardig niveau voor gegevensbescherming bestaat als in uw eigen land. Wees echter gerust dat we alle noodzakelijke en gepaste wettelijke, organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Het is ook mogelijk dat uw gegevens toegankelijk zijn voor gerechtelijke instanties en andere overheidsinstellingen, zoals rechtbanken en gerechtshoven, volgens de in die rechtsgebieden geldende wetten.

terug naar boven

Speciale opmerking voor gebruikers in de EU—Uw rechten en keuzes

De gegevensbeheerder voor onze EU-websites is:

 • • Deckers Europe Limited, 130 Shaftesbury Avenue, Londen W1D 5EU, Verenigd Koninkrijk, telefoonnummer 44 207 016 2200.

Met betrekking tot uw persoonlijke informatie hebt u het recht om:

 • • toegang te vragen tot en informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonlijke informatie;
 • • verbeteringen van uw persoonlijke informatie te vragen, als zulke informatie onnauwkeurig of onvolledig blijkt te zijn;
 • • te vragen dat uw persoonlijke informatie gewist wordt (i) als deze niet langer nodig is voor de doeleinden die beschreven worden in dit Privacybeleid, (ii) indien u beslist om uw goedkeuring in te trekken waar u deze gaf, (III) indien u bezwaar hebt tegen het verwerken voor directemarketingdoeleinden, (iv) indien u ontdekt dat deze onrechtmatig verwerkt werd, (v) indien we bij wet verplicht worden om de informatie te wissen om de wetten van de EU of de wet van een land van de EU na te leven en onder de voorwaarde dat we niet wettelijk verplicht zijn om de informatie te bewaren;
 • • het verwerken van uw persoonlijke informatie te beperken (i) als u de nauwkeurigheid betwist; (ii) als de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen; (iii) ze niet langer nodig is voor de doeleinden die beschreven worden in dit Privacybeleid maar u ze nodig hebt voor het opmaken, uitvoeren of verdedigen van een wettelijke claim, (iv) als u bezwaar maakt tegen profilering;
 • • om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie voor directemarketingdoeleinden of een verwerking gebaseerd op onze legitieme belangen (zoals profilering);
 • • de persoonlijke informatie die u aan ons gaf te ontvangen in een gestructureerd, vaak gebruikt en door machines leesbaar formaat en om deze over te dragen naar een andere provider als ze verwerkt wordt gebaseerd op uw toestemming of ons contract;
 • • een klacht neer te leggen bij de gepaste autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u een van uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via een van de vermelde kanalen in het deel “Hoe neem ik contact op met Deckers?”

Om uw keuzes te beheren betreffend informatie die verzameld wordt via cookies kunt u ook hier klikken.

U kunt een gedeelte van uw persoonlijke informatie ook direct beheren. Om dit te doen, klikt u op “Mijn account” waarna u uw keuzes en instellingen met betrekking tot een gedeelte van uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, verbeteren of bijwerken, als u bij ons een account hebt aangemaakt.

Met betrekking tot onze marketinge-mails kunt u altijd klikken op de link “Uitschrijven“ onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt of u kunt uw toestemmingen voor marketing beheren onder “Account bewerken” op onze websites om u uit te schrijven voor het ontvangen van e-mails van ons in de toekomst.

U webbrowser of mobiel apparaat biedt u mogelijk ook bijkomende instrumenten waarmee u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën van informatie zal leveren (bijvoorbeeld geolocatiegegevens of het gebruik van cookies). Wees u bewust van deze instrumenten.

terug naar boven

Hoe lang bewaart Deckers mijn informatie?

Uw persoonlijke informatie zal gewist worden, wanneer deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werd.

Uw informatie die we nodig hebben om u als klant te beheren zal bijgehouden worden zolang u klant bent. Als u uw account wilt stopzetten, zullen uw gegevens gewist worden, tenzij anders vereist door de geldende wetgeving. We moeten mogelijk sommige transactie informatie bewaren voor bewijslevering volgens de geldende wetgeving.

We zullen de klanteninformatie die we gebruiken voor prospectiedoeleinden niet langer dan [3 jaar] bewaren, vanaf de datum van het laatste contact dat voortkwam uit de prospectie of het einde van de zakelijke relatie.

We zien af van het behouden van gegevens via cookies en andere trackers voor meer dan [13 maanden] zonder het vernieuwen van onze kennisgeving en het verkrijgen van uw toestemming in het betreffende geval.

Sommige andere gegevens kunnen alleen bijgehouden worden voor de periode die nodig is om de relevante functies van onze websites of apps aan u aan te bieden. Uw geolocatiegegevens bijvoorbeeld zullen niet langer dan strikt noodzakelijk bijgehouden worden dan de tijd die nodig is om de dichtstbijzijnde winkel te identificeren of waar u zich bevond op een bepaald moment. De lichaamsmaten die u ons doorgeeft, zullen enkel verwerkt werden gedurende de tijd die nodig is om te antwoorden op uw zoekopdracht en om u een relevante productverwijzing te leveren.

terug naar boven

Hoe kan ik in contact komen met Deckers?

Als u vragen heeft over de privacyaspecten van onze Diensten of een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met de overeenkomstige afdeling van de Klantenservice via een van de bovenstaande e-mailadressen.

terug naar boven

Wijzigingen van dit beleid

Dit Beleid is bijgewerkt tot de bovenstaande datum van inwerkingtreding. Wij kunnen dit Beleid op gezette tijden wijzigen, dus zorg dat u dit af en toe controleert. Wij zullen de wijzigingen in dit Beleid op onze Website berichten. Als wij veranderingen in dit Beleid aanbrengen die van wezenlijk belang zijn voor onze praktijken m.b.t. de persoonsgegevens die we eerder van u hebben verzameld, proberen wij u door middel van een voorafgaande kennisgeving van die wijzigingen op de hoogte te stellen en de veranderingen op onze Website te markeren of contact met u op te nemen op het e-mailadres in onze administratie.

terug naar boven